Jak mluvit s dětmi o válce na Ukrajině?

20.04.2022

Nejistota, bezmoc a násilí - to teď zažívají lidé na Ukrajině a spolu s nimi trpí celý svět. Asi nikdo si nedokázal představit, že v 21.století budeme čelit válce a podle některých extrémů nám hrozí i celosvětový konflikt 3. světové války. Jak ale mluvit o takových problémech s dětmi? Je lepší jim nic neříkat, nebo vše dopodrobna vysvětlit?

Mluvte s dětmi na rovinu

Rozhodně není dobré dětem lhát, a to ani s dobrým úmyslem ušetřit je starostí. Poskytněte jim pravdivé informace o tom, co se ve světě děje. Informace jim dodávejte v rozsahu úměrném jejich věku.

Než si s dětmi začnete povídat, ujistěte se, zda jsou vytvořeny podmínky pro takový to rozhovor. Jaké to však jsou? Bezpečí a klid. Děti se nesmí cítit v tu danou chvíli ohroženi, neboť pak by takový rozhovor o válečných problémech přinesl jenom velký strach a starosti. To také souvisí se správným načasováním, kdy se o takovém tématu s dětmi bavit. Rozhodně se nesnažte "na sílu" začínat, když zpozorujete, že to není úplně třeba a nebo vhodné dané situaci.  


Nechte děti vyjádřit svůj názor a své obavy

V určité chvíli je dobré, aby se z vás stali posluchači a nechali jste prostor pro názory a emoce, které cítí vaše děti. Nespěchejte, nepřerušujte a nezlehčujte jejich pocity. Řekněte jim, že to, co cítí je normální a že je chápete. Ujistěte je, že cítit se zmateně a nejistě patří mezi normální reakce na neobvyklou situaci, kterou tu zažíváme, v tomto případě válku. 


Bavte se o tom, jak pomoci

Vysvětlete si možnosti, které mohou v dané situaci pomoci a důvody toho, proč je dobré pomáhat. Projděte si organizace, které fungují právě na podporu lidí z dané oblasti. Mluvte o příbězích lidí, kteří válku zažili. Pokuste se vcítit do situace ukrajinských rodin. Pomoc nemusí vždy znamenat darování peněz. Vyřaďte oblečení, které nepoužíváte. Obětujte některé trvanlivé potraviny nebo nabídněte psychickou pomoc v podobě útěchy a pochopení.

Nezapomeňte pečovat o sebe

Navzdory tomu, co se ve světe děje, je potřeba myslet i na sebe. Vnímejte vážnost situace, ale neutápějte se v nejistotě a depresích. Přijměte soucit a další důležité hodnoty, ale nezapomínejte na pozitivní myšlení. Aktivně vyhledávejte s rodinou hezké zážitky. 


Líbil se vám náš článek a chtěli byste dostávat upozornění na nové články? Přihlaste se k odběru, nebo nás sledujte na našem Facebooku a Instagramu


Kdo pro vás články píše

Tento zajímavý článek o dětské výchově a vývoji pro vás (nás) připravila Markét. Markét je studentka mezi jejíž největší zájmy patří psaní. Kreativní myšlení a zájem o děti tvoří základ pro tyto články. Kromě psaní ráda sportuje a cestuje. Nejdále se podívala do Indie.