Televize, tablet, smartphone: Proč by měly děti být před obrazovkou co nejméně

02.12.2021

Moderní technologie jsou nedílnou součástí našeho života, a u (malých) dětí to platí dvojnásob. Vzbuzují v nich zvědavost, navíc je to dobrý způsob, jak je zabavit, když rodič potřebuje něco v klidu udělat. V malém množství moderní technologie neškodí, ale co když se ze sledování obrazovky stane zvyk?

Kolik času u obrazovky je už moc

Dle Americké asociace pediatrů by děti do 18 měsíců neměly trávit žádný čas před televizí či s tabletem v ruce, mezi 18 a 24 měsícem velmi omezeně a vždy s rodiči, a od 2 do 5 let maximálně 1 hodinu denně. Děti se v tomto věku učí skrze interakci, kterou žádná obrazovka nenahradí, a to ani v případě "edukačních" programů pro děti.

Pokud tedy už něco dítěti pustíte, buďte s ním a povídejte si s ním o tom, co vidí, co se v příběhu děje. Také vybírejte taková videa, kde příběh sleduje jednu linku a nedochází k rychlým změnám obrazu.


Proč sledování obrazovky dětem škodí

A jaké jsou možné negativní důsledky nadměrného sledování televize či videí na tabletu/mobilu?

Pomalejší vývoj dítěte: Vzhledem k tomu, že sledování televize či tabletu je pasivní činnost, nedostává při této činnosti dětský mozek dostatek podnětů. To má vliv nejen na míru propojenosti jeho mozku, ale dle výzkumů se projevuje i zhoršenou soustředěností a neschopností zvládat své emoce u starších dětí.

  • Horší jazykové dovednosti: Jak již bylo řečeno, děti se nejvíce učí skrze interakci v reálném světě. Přestože na trhu můžete nalézt řadu vzdělávacích aplikací pro děti, je nutné si uvědomit, že jejich účinnost je výrazně nižší, pokud při ní chybí interakce s rodičem.
  • Vyšší sklon k obezitě: Studie ukazují, že sledování TV od útlého věku zvyšuje pravděpodobnost nadváhy v pozdějším věku. Sezením u obrazovky se stává dítě pasivnější, ve svém volném čase preferuje méně náročné aktivity a zároveň má horší stravovací návyky.
  • Problémy se spánkem: Řada studií prokázala, že sledování obrazovky (zejména ve večerních hodinách) má negativní dopad na kvalitu spánku. To platí nejen pro dospělé, ale i pro půlroční miminka, která pro svůj správný vývoj potřebují spát až 15 hodin denně.

Zdravé návyky začínají u rodičů

Pokud chcete, aby si dítě osvojilo co nejdříve zdravé návyky ohledně sledování televize či tabletu, je potřeba v prvé řadě začít u sebe. Co tedy dělat, aby byl negativní dopad sledování obrazovek co nejmenší?

  • Pokud televizi nesledujete, mějte ji vypnutou. A to platí i v případě, kdy je televize puštěna jen jako pozadí. Televize i jako pozadí je rušivým elementem při hře, a to nejen pro dítě, ale i pro rodiče, jehož interakce s dítětem je nižší.
  • U televize nejezte. Studie ukazují, že jezení u televize vede ke špatným stravovacím návykům. Kvůli sledování obrazovky se tolik nesoustředíme na jídlo. Nevnímáme tedy, kdy jsme najedeni a máme tak tendenci se přejídat.
  • Během hry s dítětem nemít telefon v ruce. Stejně jako puštěná obrazovka na pozadí i sledování telefonu je rušivým elementem při dětské hře.
  • Nesledujte TV (a ani jiné obrazovky) alespoň hodinu před spaním. Pro zdraví člověka je vedle dostatku pohybu důležitá i kvalita spánku. Tu modré světlo z obrazovek výrazně narušuje.

Zajímavé čtení o výchově, vývoji a rozvoji dětí pro vás (nás) připravuje Katka. Katka je momentálně na mateřské se svou 2letou dcerou Emilkou. Úvahy o rodičovství jsou tedy jejím denním chlebem. Navíc psaní ji ohromně baví a kreativně naplňuje. Když má chvíli od rodičovských povinností, tak se ráda začte do nějaké pěkné knihy (žánr nehraje roli) nebo si oddychne při cvičení jógy.