Prečo Kamarát s knižkou

Radosť z objavovania

Bábätká sú už od útleho veku prirodzene zvedavé a majú obrovskú túhu objavovať svet okolo seba. Táto túha sa ešte prehlbuje v momente, kedy sa začnú samostatne pohybovať. Ak aj vy chcete, aby vaše dieťatko využilo túto vlastnosť na maximum, tak presne pre vás je tu Kamarát s knižkou.

Naša filozofia vychádza z filozofie Marie Montessori, zakladateľky montessori prístupu k vzdelávaniu. Rovnako ako ona, aj my veríme, že nejlepší spôsob ako vzdelávať a rozvíjať deti je skrz hru. Preto sme navrhli sériu aktivít a hier, ktoré pracujú s prirodzenou zvedavosťou a jeho chuťou objavovať svet.
Čo vám boxík prinesie

Behom hrania sa dieťa učí poznávať svet okolo seba a nachádza spojitosť medzi obrázkami a reálnym svetom. Učí sa tak triediť získané informácie a dávať ich do súvislostí, čo je dôležitý predpoklad pre ďalšie učenie.

Naviac sa dajú jednotlivé aktivity prispôsobovať veku vášho dieťata. Bábätko teda dostáva presne také podnety, ktoré sú pre neho v danej fáze vývoja najvhodnejšie (ako pracovať s danými aktivitami sa dozviete v rodičovskej príručke, ktorá je súčasťou boxíku).

A čo je najdôležitejšie, behom hrania sa utužje vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Naše hry sú postavené na vzájomnej spolupráci. Rodič je tu partnerom, ktorý podporuje dieťa v jednotlivých aktivitách, ale zároveň mu dáva dostatočný priestor pre samostatné objavovanie. Dieťa teda vidí, že má vašu dôveru, a buduje si tak zdravé sebavedomie.

Čo nájdete vo vnútri Kamaráta s knižkou?